Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2024 година

02.05.2024

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно…

02.05.2024

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-1097 / 30.04.2024 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и…

02.05.2024

Заповед относно поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-1096 / 30.04.2024 г. относно поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с произвеждане на избори за членове на…

02.05.2024

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената…

25.04.2024

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за сформиране състава на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори на 9 юни 2024 г. за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, на територията на Община Лясковец

До ръководствата на:Коалиция „ГЕРБ - СДС“Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“Коалиция…

25.04.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Национален военен университет „Васил Левски“

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-02-450 / 19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са…

24.04.2024

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., по секции в община Лясковец.

24.04.2024

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г., по секции в община Лясковец.

19.04.2024

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-989 / 18.04.2024 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за…

19.04.2024

Заповед за допълване на заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-1010 / 19.04.2024 г. за допълване на Заповед №З-966 / 16.04.2024 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори…

18.04.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Секретар на Община Лясковец

Община Лясковец на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора…

17.04.2024

Заповед за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-966 / 16.04.2024 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от…

16.04.2024

Тест на Системата за оповестяване на населението при бедствия и аварии

Община Лясковец уведомява, че на 17.04.2024 г. (сряда) ще се проведе тест на Системата за оповестяване на населението при бедствия и аварии на територията на цялата…

15.04.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Община Лясковец, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и…

15.04.2024

Допълнение на Годишния списък за 2024 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени под наем в общински жилища

Допълнение на Годишния списък за 2024 г. на основание чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на…

12.04.2024

В Лясковец и в селата пръскането против кърлежи и бълхи ще бъде направено на 16 април 2024 година

Община Лясковец съобщава, че на 16 април 2024 година ще бъде извършено третиране срещу кърлежи и бълхи (дезакаризация) на тревните площи. Третирани ще бъдат местата за…

10.04.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 09.04.2024 г.

08.04.2024

Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Експерт „Еколог” в общинска администрация на Община Лясковец

Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение на длъжност: Експерт „Еколог” в общинска администрация. Длъжността се заема…

05.04.2024

Обявление №М-956 #1 / 03.04.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №841 / 03.04.2024 г. на Кмета на Общината…

04.04.2024

Обява за провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-143 / 19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една)…

04.04.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-101 / 28.03.2024 г. на началника на Военно-географската служба са обявени 2 (две) войнишки…

04.04.2024

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани във военни формирования от Военноморските сили след провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-292 / 26.03.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 109 (сто и девет) вакантни длъжности във…

02.04.2024

Обявление №М-699 #1 / 01.04.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №808 / 01.04.2024 г. на Кмета на Общината…

26.03.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 26.03.2024 г.

26.03.2024

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в…

25.03.2024

Обява за свободно работно място за длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана…

22.03.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-01-168 / 14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и…

20.03.2024

Обявление №М-536 #1 / 15.03.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №685 / 15.03.2024 г. на Кмета на Общината…

20.03.2024

Обявление №М-594 #1 / 15.03.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №686 / 15.03.2024 г. на Кмета на Общината…

19.03.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.03.2024 г.

15.03.2024

Отменя се Националният фолклорен фестивал за инструментални изпълнители на българска народна музика "Потомци"

Ръководството на Община Лясковец и читалище "Напредък-1870" информират обществеността и участниците, че Националният фолклорен фестивал за инструментални…

14.03.2024

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

1. На основание чл. 34, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия е определила начина за провеждане на конкурс, съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. - решаване на тест. Подготвила е…

13.03.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.03.2024 г.

12.03.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със Заповед №3РД-289 / 28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 314…

12.03.2024

Обява за вакантни длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със Заповед №ОХ-232 / 05.03.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности в Командване за…

07.03.2024

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция…

05.03.2024

Годишен списък за 2024 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем

Утвърден Годишен списък за 2024 г. на основание чл. 14, ал. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински…

05.03.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.03.2024 г.

28.02.2024

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между детските градини в Община Лясковец

Заповед №562 / 28.02.2024 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата…

28.02.2024

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата в Община Лясковец

Заповед №561 / 28.02.2024 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата…

28.02.2024

Обявление №М-343 #1 / 28.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №544 / 26.02.2024 г. на Кмета на Общината…

28.02.2024

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-90 / 26.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в…

27.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.02.2024 г.

22.02.2024

Обявление №М-407 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 497/20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

22.02.2024

Обявление №М-373 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 496/20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

22.02.2024

Обявление №М-275 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №495 / 20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

21.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.02.2024 г.

21.02.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 22.02. 2024 от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни…

19.02.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Община Лясковец, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №454 / 19.02.2024 г. на…

16.02.2024

Обявление №М-116 #1 / 15.01.2024 г. обнародвано в „Държавен вестник“ Брой 13 на 13.02.2024 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

16.02.2024

Заповед за забраняване организирането и провеждането на неделния пазар в село Джулюница за всички видове домашни птици до потушаване на огнището от Инфлуенца А (грип) по птиците

Заповед №З-449 / 16.02.2024 г. за забраняване организирането и провеждането на неделния пазар в село Джулюница за всички видове домашни птици, включително екзотични…

16.02.2024

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-117 / 02.02.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за…

16.02.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-190 / 07.02.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

13.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.02.2024 г.

13.02.2024

Обява за вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-17 / 09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери във…

08.02.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 09.02.2024 от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни…

06.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.02.2024 г.

02.02.2024

Заповед за обявяване на 06 и 07 февруари 2024 г. за неучебни дни за всички училища на територията на община Лясковец

Заповед №289 / 02.02.2024 г. за обявяване на 06 февруари 2024 г. (вторник) и 07 февруари 2024 г. (сряда) за неучебни дни за всички училища на територията на община Лясковец…

02.02.2024

Обявление №М-276 #1 / 01.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 278 от 01.02.2024 г. на Кмета на…

30.01.2024

Заповеди на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за определяне на цената на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, за стопанската 2023/2024 г.

Заповеди №№ ПО-09-5, ПО-09-6, ПО-09-1, ПО-09-2, ПО-09-3, ПО-09-4 / 16.01.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за определяне на цената на имотите - полски пътища…

26.01.2024

Обява относно ранен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2024/2025 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във Висшите военни училища е обявен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2024/2025 г. за…

26.01.2024

Обява за вакантна длъжност в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-73 / 22.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в…

26.01.2024

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-45 / 17.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в…

26.01.2024

Обява за вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-42 / 16.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във…

23.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.01.2024 г.

22.01.2024

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2023/2024

Заповеди №№ 101 / 16.01.2024 г., 120 / 19.01.2024 г., 103 / 17.01.2024 г., 121 / 19.01.2024 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за…

22.01.2024

Съобщение във връзка със стартирането на кампанията по събиране на местните данъци и такси

Община Лясковец и отдел „Местни приходи“ уведомяват жителите на Общината, че започна събирането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци на недвижимите…

19.01.2024

Предупреждение за времето на 20.01.2024 г.

За 20.01.2024 г. НИМХ-МОСВ обявява „оранжев код“ за областите - Монтана, Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, София, Софийска, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик…

19.01.2024

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2024 година

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за…

19.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № 3РД-97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита…

16.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.01.2024 г.

15.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-59 / 04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 (сто и шест)…

15.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-01-11 / 08.01.2024 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 34…

15.01.2024

Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

На основание чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), Местната комисия за борба срещу…

04.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.01.2024 г.