Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Декларации по чл.49 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията


Андрей Тенев Картунов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
13, 14 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Васил Димитров Христов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
37, 38 / 04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Георги Атанасов Кабакчиев
Управител на „Медицински център Лясковец I” ЕООД
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
  ДА
ежегодна
70 / 10.05.23
ДА
ежегодна
50 / 15.05.19
   
Георги Йорданов Димитров
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
5, 6 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Георги Христов Петров
Председател на Общински съвет Лясковец
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
17, 18 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Даниел Димитров Димов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
33, 34 / 04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Даниела Тодорова Арабаджиева
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
11, 12 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Деян Николов Рачев
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
3, 4 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Емилия Атанасова Жилиева
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
19, 20 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Златко Христов Войводов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
39, 40 / 04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Иван Валериев Иванов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
7, 8 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Ивелина Хараламбиева Гецова
Кмет на Община Лясковец
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
23, 24 / 04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Красимира Йорданова Колева
Кмет на Кметство Козаревец
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
29, 30 / 04.12.19
ДА
ежегодна
67 / 09.05.23
ДА
ежегодна
48 / 13.05.19
   
Мариан Точев Атанасов
Кмет на Кметство Джулюница
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
27, 28 / 04.12.19
ДА
ежегодна
69 / 09.05.23
ДА
ежегодна
45 / 07.05.19
   
Марин Иванов Люцканов
Кмет на Кметство Мерданя
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
43, 44 / 05.12.19
ДА
ежегодна
72 / 11.05.23
ДА
встъпителна
48 / 06.12.19
   
Мариян Георгиев Попов
Кмет на Кметство Драгижево
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
25, 26 / 04.12.19
ДА
ежегодна
68 / 09.05.23
ДА
встъпителна
47 / 06.12.19
   
Марияна Събева Бъчварова
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
9, 10 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Росен Георгиев Иванов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
31, 32 / 04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Росица Тодорова Петрова
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
15, 16 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Румен Иванов Стойков
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
35, 36 / 04.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Снежина Райкова Райкова-Стоянова
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
45, 46 / 06.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Стоян Василев Стоянов
Кмет на Кметство Добри дял
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
1, 2 / 03.12.19
ДА
ежегодна
71 / 11.05.23
ДА
ежегодна
46 / 13.05.19
   
Стоян Христов Йорданов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
41, 42 / 05.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Тодор Димитров Тодоров
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
21, 22 / 03.12.19
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)