Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 февруари 2024 г.


Дневен ред Материали
1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година.
2. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2024 година.