Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2011 година

21.11.2011

Ден на отворените врати за хората в пенсионна възраст

На 29.11.2011 г. в Дневен център за възрастни хора гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 ще бъде „Ден на отворени врати”. За населените места от общината ще има…

27.10.2011

Отваряне на ценово предложение по процедура с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години”

На 01.11.2011 г. от 9:00 часа в Заседателната зала на Община Лясковец в сградата на общината на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1 ще бъде отворено ценовото…

18.10.2011

Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г."

Съдържание: І. Заповед за откриване на процедурата. 1. Предмет, изисквания и обхват.2. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки.3. Вид…

28.09.2011

Покана за консултации за състав на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК

ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИЗА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ НА: ПП ГЕРБКОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯПП ДПСПП „АТАКА”СИНЯТА КОАЛИЦИЯПП НДСВ  Относно: Провеждане…

28.09.2011

Заповед за началото на гроздоберната кампания в община Лясковец

ЗАПОВЕД№ 1604 / 28.09.2011 г., гр. ЛясковецНа основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22 б от Закона за виното и спиртните напитки, ОБЯВЯВАМНачалото на гроздоберната кампания…

27.09.2011

Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

ДоПредседателите наОбщинските ръководствана парламентарно представенитепартии и коалици в Община Лясковец/съгласно Решение 56-ПВР/МИ/ от 05.08.2011 година на…

27.09.2011

Заповед за образуване на подвижна избирателна комисия на територията на община Лясковец

ЗАПОВЕД№ 1592 / 27.09.2011 г., гр. ЛясковецНа основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.71, ал.2 от Изборния…

27.09.2011

Избирателен списък за избиране на общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. - част II

Приложеният файл съдържа Част II на Избирателния списък за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. съгласно чл.54, ал.4 от Изборния кодекс.

21.09.2011

Ден на отворените врати за хората в пенсионна възраст

На 28.09.2011 г. в Дневен център за възрастни хора гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 ще бъде „Ден на отворени врати”. За населените места от общината ще има…

21.09.2011

Заповед относно поставянето на агитационни материали

ЗАПОВЕД№ 1530 / 17.09. 2011 г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 37-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на ЦИК, произвеждане на Избори 2011…

21.09.2011

Заповед във връзка с предизборната кампания

ЗАПОВЕДНа основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 128 от Изборния кодекс и чл.8 от Закона за събранията, митингите и…

14.09.2011

Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ в община Лясковец, област Велико Търново

Приложеният файл съдържа Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ в община Лясковец, област Велико Търново за гр. Лясковец, с. Драгижево, с. Добри дял, с. Джулюница, с. Козаревец и…

13.09.2011

Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години"

Съдържание: 1. Заповед и Решение за откриване на процедурата;2. Решение № 558 / 28.12.2010 г. на Общински съвет Лясковец; 3. Обявление за обществена поръчка;4. Пълно…

08.09.2011

Избирателен списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г.

Приложеният файл съдържа избирателния списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. съгласно чл.54, ал.4 от Изборния кодекс.

08.09.2011

Избирателен списък за избиране на общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. - част I

Приложеният файл съдържа Част I на Избирателния списък за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. съгласно чл.54, ал.4 от Изборния кодекс.

07.09.2011

Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

ДоПредседателите наОбщинските ръководствана парламентарно представенитепартии и коалици в Община Лясковец/съгласно Решение 56-ПВР/МИ/ от 05.08.2011 година на…

01.09.2011

Изготвени са регистър и карта на масивите за ползване за стопанската 2011-2012 година

Във връзка с чл. 74 ал. 3 от ППЗСПЗЗ Общинска служба по земеделие гр. Лясковец ви уведомява, че са изготвени регистър и карта на масивите за ползване за стопанската…

31.08.2011

Изготвен е ред за своевременно обработване на заявленията за издаване на нови лични карти

Уважаеми граждани на община Лясковец,Уведомявамe Ви, че с оглед на предстоящите местни избори и избори за президент на Република България и предвид увеличаване…

26.08.2011

Заповед за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД№ 1337 / 26.08.2011 г.гр. ЛясковецНа основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54 от Изборния кодекс и…

26.08.2011

Провеждане на интервю с одобрени кандидати по НП "Старт на кариерата 2011"

На 29.08.2011 г. от 9:30 часа в Заседателната зала на Община Лясковец ще започне провеждане на интервю с одобрени кандидати по НП "Старт на кариерата 2011".

24.08.2011

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

ЗАПОВЕД № 1282 / 16.08.2011 г.гр. ЛясковецНа основание чл. 71, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс ОБРАЗУВАМ СЕДЕМНАДЕСЕТ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на…

19.08.2011

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2011 - 2012 година и 2012-2013 година"

Съдържание: 1. Заповед и Решение за откриване на процедурата;2. Обявление за поръчка;3. Пълно описание на обекта на поръчката;4. Технически спецификации;5. Указание…

12.08.2011

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство и инженеринг с предмет “Основен ремонт на детски градини в Община Лясковец през 2011 год. с обособени позиции”

Съдържание: 1. Заповед № 1263 / 12.08.2011 г. и Решение за откриване на процедурата2. Обявление за малка обществетна поръчка3. Пълно описание на предмета на поръчката и…

01.08.2011

Покана за определяне състава и структурата на Общинската избирателна комисия

ДоПредседателите наОбщинските ръководствана парламентарно представенитепартии и коалиции в Община Лясковец(съгласно Решение 30 от 18.07.2011 година на Централната…

22.07.2011

За хората в пенсионна възраст

На 27.07.2011 г. в Дневен център за възрастни хора гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 ще бъде „Ден на отворени врати”. За населените места от общината ще има…

15.07.2011

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2011/2012 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял - гр. Лясковец и обратно”

Съдържание: 1. Заповед № 1070 / 14.07.2011 г. и Решение за откриване на процедурата;2. Обявление за поръчка;3. Пълно описание на предмета на обществената поръчката;4…

11.07.2011

Община Лясковец кани всички жители и гости на град Лясковец на церемония за официално стартиране на строително - ремонтните работи

Община Лясковец кани всички жители и гости на град Лясковец на церемония за официално стартиране на строително-ремонтните работи по проект „Устойчиво и…

06.07.2011

Съобщение за временната организация на движението по време на строителството на обект Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява за следното:Във връзка с изпълнението на строително-ремонтни работи на обект “Благоустрояване на обществени…

04.07.2011

График за провеждане на Комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ

ОБЯВАВъв връзка със изготвяне на споразумения за ползване на зем. земя за стопанската 2011-2012 г. по масиви на основание чл.37в от ЗСПЗЗ и подадените декларации по чл.69 и…

27.06.2011

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Костимял - Горен”

СЪОБЩЕНИЕОбщина Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с…

17.06.2011

Обучение за разработване на добри идеи / проекти

 

17.06.2011

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2011 г. до 01.04.2012 г.” по обособени позиции.

Съдържание:1. Заповед № 931/16.06.2011 г. и Решение за откриване на процедурата;2. Обявление за малка обществена поръчка;3. Пълно описание на предмета на обществената…

10.06.2011

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Пехчана”

СЪОБЩЕНИЕОбщина Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с…

08.06.2011

Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – В.Търново ще проведе изнесена приемна с гражданите на 7 юли 2011 година от 14:00 часа в град…

01.06.2011

Съобщение за отваряне ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект Благоустрояване на обществени пространства в гр. Лясковец

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен…
За Вас родители: отваря врати Детски център…

26.05.2011

За Вас родители: отваря врати Детски център "Зън-зън"

Община Лясковец и екипът за реализиране на проект „С.И.Л.А – Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец”, Ви кани на откриването на…

25.05.2011

За хората в пенсионна възраст

На 31.05.2011 г. в Дневен център за възрастни хора гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2 ще бъде „Ден на отворени врати”. За населените места от общината ще има…

16.05.2011

Документация за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции"

Опис на документите, съдържащи се в документацията за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен…

16.05.2011

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в общинска администрация на Община Лясковец

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 1. Допуска до конкурс следните кандидати:1.1. Панайот Кръстев Джуров Посочените кандидати трябва да се явят…

03.05.2011

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект: Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обект: „Благоустрояване на…

27.04.2011

Покана за откриване на проект „Панаир на добрите идеи"

Сдружение "МИГ Лясковец - Стражица" има удоволствието да ви поканим на общностно събитие на 3 май 2011 г. от 17:00 часа. Подробности в приложената покана.

19.04.2011

Покана за откриване на Дневен център за възрастни хора в гр.Лясковец по проект „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”.

 

18.04.2011

Покана информационна среща/прес-сконференция за официално представяне на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

Община Лясковец и екипа по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска…

11.04.2011

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в Общинска администрация на Община Лясковец

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 1. Допуска до конкурс следните кандидати:1.1. Нина Георгиева Цветанова1.2. Анелия Найденова Иванова Посочените…

11.04.2011

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт - здравеопазване и социални дейности” в дирекция „Специализирана администрация” в Общинска администрация на Община Лясковец

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 1. Допуска до конкурс следните кандидати:1.1. Наталия Стоилова Ангелова1.2. Стоянка Антонова Христова1.3…

29.03.2011

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

 
Статут на Петропавловския събор на народното…

22.03.2011

Статут на Петропавловския събор на народното творчество

През 1993 г. общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец възобновиха Петропавловския събор на народното творчество - една няколкократно прекъсвана традиция…

28.02.2011

Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

Заповед № 328 / 28.02.2011 г. На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и…

21.02.2011

Обява за набиране на персонал за Дневен център за възрастни хора в гр. Лясковец

 

10.02.2011

Официална пресконференция за обявяване старта на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип „Съботно – неделна грижа за деца и родители”

 

10.02.2011

Отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец”

Община Лясковец на 11.02.2011г. от 10:00 часа в Зала на общинския съветник в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр.Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 отваря офертите в…

31.01.2011

Проект „Подкрепа за достоен живот” - списък на оценените кандидати за лични асистенти на II етап

 

25.01.2011

Обяви по проект "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 3

1. Обява по процедура за набиране изпълнители на социалните услуги: "Социален асистент" и "Домашен помощник" 2. Обява по процедура за набиране…

25.01.2011

Покана за обществено обсъждане на тема "Обсъждане и избор на иновативно културно събитие за община Лясковец"

 

25.01.2011

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Доставка на офис консумативи за нуждите на проект BG051PO001-5.1.01-0050-C0001 С.И.Л.А - "Социална икономика - Лост - Алтернатива в развитието на Община Лясковец" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

 

20.01.2011

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на проект: "Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в Община Лясковец, чрез създаване на дневен център" за периода 01.04.2011 г. - 31.01.2012 г."

 

11.01.2011

Обявяване списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна