Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт и обновяване на Целодневна детска градина "Сладкопойна чучулига" село Джулюница Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 28.08.2007 г.

Източник на финансиране:
Правителство на Япония

Правителство на Япония

Основни дейности по проекта: Създаване на съвременни условия за грижа и възпитания на децата на село Джулюница. Подобряване на материално-техническата база за да отговаря на санитарно-хигиенните и здравни стандарти за детски градини съгласно нормативните изисквания. Осигуряване на здравословни и безопасни условия за игра на децата, както и съвременно оборудване съобразено с анатомофизиологичните особености на децата. Повишаване на възможностите за пълноценна игра, интелектуално и физическо развитие на децата в детската градина. Период на изпълнение: 01.09.2008 - 31.10.2008 г. Обща стойност на проекта: 71 997.90 евро Собствен принос: 11 999.65 евро