Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 01.11.2007 г.

Източник на финансиране:
Фонд Социално подпомагане към МТСП

Фонд Социално подпомагане към МТСП

Основни дейности по проекта: Проектът цели да развие социалните услуги на територията на Община Лясковец и да облекчи положението на хората в неравностойно положение чрез разкриване на обществена трапезария с капацитет 30 места. Период на изпълнение: 01.11.2007 - 31.03.2008 г. Обща стойност на проекта: 3 888.00 лева