Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец успешно приключи реализацията на проект „Приказки за култура, история и природа“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020” 29.12.2022 Община Лясковец успешно приключи реализацията на проект „Приказки за култура, история и природа“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020” На 20 Декември 2022 г. Община Лясковец официално приключи изпълнението на проект „Приказки за култура, история и природа“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020” и реализиран съвместно с община Виделе (Румъния). Общата цел на проекта е да насърчи опазването на природните ресурси и културни традиции чрез развитието на интегрирани туристически продукти като модел за устойчиво използване на природното, историческо и културно наследство в трансграничния регион на Румъния и България. В рамките на проекта бяха реализирани две ключови дейности. Първата е свързана с инвестиции в туристическа инфраструктура, като на територията на община Лясковец са реконструирани две зони: "Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец", разположена в Градския парк в Лясковец и "Възстановяване на зона за обществен отдих в с. Козаревец", включваща модернизация на облика на централния площад и парковата зона около читалище „Земеделец“ в село Козаревец. В резултат на изпълнените строително-монтажните работи в градския парк на Лясковец са обособени зони за маунтин-байк зона с алея за спортно колоездене, скейтборд зона, арт зона - с места за отдих и рекреация и открита стена за рисуване, както и нова детска площадка. В село Козаревец изцяло е обновен площад „Марияна Димитрова“, благоустроено е парковото пространство около читалището и е изградена нова детска площадка с три вида тематични занимателни игри. Втората ключова дейност е свързана с развитие на трансграничен туристически продукт, базиран на местни традиции, история, природно и културно наследство. В рамките на тази дейност бяха проведени общо 10 събития на територията на двете общини в България и Румъния като кулинарни фестивали, традиционни фолклорни фестивали, културни и исторически събития. Над 80 български участници от община Лясковец се включиха в Есенен фолклорен фестивал, Балканско барбекю и редица кулинарни и исторически демонстрации, организирани на румънска територия. Като пряк резултат от реализация на проекта има съществено увеличение на броя на румънски туристи и реализирани нощувки на територията на община Лясковец. Общата стойност на проекта възлиза на 1 097 962 евро, а продължителността на изпълнение е 40 месеца, като проекта бе изпълнен в партньорство с община Виделе (окръг Телеорман, Румъния).

Община Лясковец успешно приключи реализацията на проект „Приказки за култура, история и природа“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”