Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 август 2022 г. 17.08.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 22.08.2022 г. (понеделник), от 18:10 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Ново обсъждане на Решение № 438/28.07.2022 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-6997/09.08.2022 г. на Областен управител на област Велико Търново.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец