Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Удължават се противоепидемичните мерки на територията на община Лясковец от днес, 22 декември 2020 година до края на януари 2021 година 22.12.2020 Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, от днес, 22 декември 2020 година до 31 януари 2021 г., се удължава срокът на въведените временни противоепидемични мерки. Общинският кризисен щаб, с председател кметът на община Лясковец д-р Гецова, проведе заседание и обсъди ситуацията с разпространение на коронавируса на територията на град Лясковец и селата в общината. Членовете на щаба бяха запознати с въведените от министъра противоепидемични мерки на територията на страната считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г. На база министерската заповед, със своя заповед кметът на община Лясковец удължава противоепидемичните мерки, които жителите на община Лясковец трябва да спазват задължително. Заповедта влиза в сила от днес, 22 декември 2020 година и е валидна до 31 януари 2021 година. От 4 януари 2021 г. се допускат присъствени учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки. От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи. От 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли. От четвърти януари се допускат не само индивидуални посетители, а и групови посещения в Музея на гурбетчийското градинарство при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на дистанция от 1,5 метра, както и задължително носене на предпазни маски. Театрите ще продължат да работят при правилата, записани в предишната заповед на кмета от 26 ноември 2020 година, а именно - при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. Преустановяват се всички колективни спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Всички спортни мероприятия ще се провеждат без публика. Ресторантите на територията към местата за настаняване ще работят при използване на капацитета им до 50 % и при ограничено работно време – от 6:00 до 22:00 часа. Ще работят само магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни и комунални услуги и други. Продължава забраната за посещения във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса. Игралните зали и казината няма да работят, фитнес центровете и залите за групови занимания към тях, също остават затворени. Продължава забраната и за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.   С целия текст на заповедта на кмета на община Лясковец може да се запознаете в прикачения файл.    

ЗАПОВЕД № 2620 / 22.12.2020 г.