Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец получи наградата на Фондация „Глобални Библиотеки - България” 02.12.2020 Община Лясковец получи наградата на Фондация „Глобални Библиотеки - България” Община Лясковец заслужи поредна награда. Тя бе присъдена на кмета на Общината и на читалище „Напредък-1870“ от Фондация „Глобални Библиотеки - България”. В изпълнение на мисията и целите ѝ за подпомагане приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги, чрез мрежата от обществени библиотеки в страната, за четвърта поредна година Фондацията тържествено връчва годишни награди, в резултат на излъчени номинации в четири категории – за национална и регионална медия, за спомоществовател и за публична институция, допринесли за популяризирането дейността на обществените библиотеки в страната. Общият брой на номинациите тази година бе 28. Комисия в състав - доц. Георги Лозанов (председател), проф. Владимир Атанасов, доц. Марин Бодаков, Георги Константинов и Снежана Йовева, излъчи финалните тройки в различните категории. В категория „Публична институция“ бяха номинирани Община Лясковец, Община Благоевград и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив. Печелившите бяха обявени в рамките на онлайн изданието на Националния форум „Библиотеките днес: Умения за 21-ви век“, което се проведе в националния литературен клуб „Перото” в НДК, видяно чрез онлайн видео излъчване към мрежата от над 1000 библиотеки в страната чрез YouTube и Facebook каналите на Фондацията. В категория „Публична институция“ наградата завоюва Община Лясковец. Отличието се присъжда за успешно планирания и реализиран проект „Ремонт и обновяване на читалище „Напредък-1870” гр. Лясковец”. Основната му цел бе да подобри и модернизира културната инфраструктура, като съдейства за повишаване качеството на живот на територията на общината. С осъществените строително-ремонтни дейности най-значимата културна институция в община Лясковец се превърна в модерен и притегателен център за местната общност. С цялостното обновяване на материално-техническата база, емблематичната сграда на читалището не само придоби съвременен облик, но и предостави идеални условия за развитие на художествено-творческа, образователна, културно-информационна и библиотечна дейност. Осигурен бе и достъп на хора с увреждания до библиотечно-информационни и други културни услуги. Създадени бяха подходящи условия за организиране и провеждане на различни форуми, концерти, спектакли и други творчески и културни прояви. Цялостното обновяване на сградата на читалището отговори на очакванията, както на участниците в различните школи, състави и клубове, потребителите на библиотечни и други културно-развлекателни услуги, така и на целия читалищен екип, работещ вече в модерна и уютна среда. Наградата на Фондация „Глобални Библиотеки-България” е поредната престижна награда за Община Лясковец. Всички награди, получавани през годините са заслужен дар за положените усилия на много хора в различни направления – екология, образование, култура, спорт, местно управление и други. Високата оценка, дадена ни с тази награда не е само за Общината. Тя е за всички поколения знаещи и можещи хора, които работят за развитието на общината. Всички наши награди са критерий за посоката, в която трябва да вървим и в бъдеще. Те са нашето най-безценно богатство и капитал, каза кметът д-р Гецова по повод получаването на новия приз, който беше прибавен към останалите плакети, купи и награди в специалната витрина за награди в сградата на Общината. Фондация „Глобални Библиотеки-България” подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество. Тя е наследник и продължител на дейностите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България“, съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Програмата повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогна на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Осигурено бе информационно и телекомуникационно оборудване, както и Интернет връзка за посетителите в библиотеките. Повече от 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки бяха обучени в работа с компютри и Интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги, библиотечен мениджмънт, общуване и работа с потребители и общности, писане на проекти и други. Три библиотеки от Община Лясковец – при НЧ „Напредък-1870“, гр. Лясковец, НЧ „Пробуждане-1896“, с. Джулюница и НЧ „Земеделец-1899“, с. Козаревец още през 2010 година бяха одобрени като целеви и получиха пълна подкрепа по субсидията от Фондацията за ИТ-оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеките в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността, популяризиране и други.