Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът на Община Лясковец издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки, които влизат в сила от 23:30 часа на 27 ноември 2020 година 26.11.2020 На проведеното днес, 26 ноември 2020 година заседание Общинският кризисен щаб извърши анализ и оценка на настоящата обстановка на територията на община Лясковец. Кризисният щаб при Община Лясковец обсъди новите мерки, които наложи министърът на здравеопазването и на база последните по-строги разпоредби на здравното министерство, заложени в заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на здравния министър, бяха приети със заповед на кмета на Община Лясковец и председател на Общинския кризисен щаб, допълнителни мерки за превенция разпространението на COVID-19 на територията на Лясковска община. От 23:30 часа на 27 ноември 2020 година до 21.12.2020 г.:, кметът на Общината въвежда противоепидемични мерки, които гражданите на Община Лясковец следва задължително да спазват.   Със заповед № 2272 / 26.11.2020 г. на Кмета на Община Лясковец може да се запознаете в прикачения файл  

Заповед № 2272 / 26.11.2020 г. на Кмета на Община Лясковец