Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Със засаждането на дръвче децата от детска градина „Радост“ приключиха свой екопроект 05.11.2020 Със засаждането на дръвче децата от детска градина „Радост“ приключиха свой екопроект Своите дейности по проект „Зелено вълшебство“ приключиха деца и учители от лясковската детска градина „Радост“. Заключителната изява на децата беше участие в засаждането на дръвчета и в нея се включиха малчуганите от трета група „Гъбарко“. Докато пееха песничка за лястовичката, те засадиха дръвче в двора на детската градина с помощта на директорката Габриела Иванова и с госта си - кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова. Проектът бе реализиран успешно и бе част от националната кампания „Чиста околна среда – 2020”, „Обичам природата – и аз участвам“. Изграждането на екологична култура при децата от предучилищна възраст е част от цялостната образователно-възпитателна работа в детската градина. Работата за формиране на екологична култура у децата на тази възраст се усъвършенства от непосредствено общуване на детето с природата. А това е най-приятната задача – децата да бъдат запознати с родната природа, с растенията, с животните и по този начин да придобият интереси, любознателност и правилно поведение сред природата. Възпитанието на децата в правилно поведение сред природата, в нейното опознаване и опазване, се състои не само в получаване на определени знания, умения и навици. То е част от цялостното възпитание на децата и спомага за изграждане на природозащитна култура у тях. Това са основните причини педагогическият екип да увеличи инициативите, ориентирани към включване на децата в дейности с екологична насоченост, обогатявайки знанията и уменията им за околната среда чрез наблюдение, беседи, експериментиране и технологии. Поставяйки децата в реални ситуации, екипът успява да реализира своите цели и планираните дейности по проекта вече са факт. Създадена е екозона на открито „Зелено вълшебство“ в двора на детската градина, засадени са растения за създаване на жив плет, оформена е пирамида с билки и подправки, изградени са къщички и хранилки за птици, за да опознаят децата различните видове птици, да се грижат за тях и да бъдат възпитани в любов към тях още от ранна детска възраст. По проекта са изградени и три нови красиви беседки, с които е оборудван кът, където децата имат възможност да разгърнат своите творчески заложби в пряк допир с природата – да рисуват на открито, да участват в разнообразни занимателни игри и да правят хербарии. Изработването на албум с хербарии на билки е една от най-интересните дейности по проекта, защото така децата, попълвайки своя албум вече ще имат пълни познания за наименованията и предназначението на видовете билки и растения през всички сезони. „На чаша билков чай“ е другата изява на учители и малчугани, която ще събере в градината и техните родители. В развлечението „Китка от билки“, също важна дейност по проекта, участваха всички деца от четирите групи на детската градина, изпълнявайки тематични танци, стихчета и песнички. В ролята на водещи и аниматори се изявиха новите попълнения в екипа Петя Милкова - учител, Йорданка Йорданова - психолог и Виктория Цонева. С участието на родители и положен от тяхна страна доброволен труд, бяха засадени дървета – чинар, магнолии и други, както и декоративни храсти. В рамките на проекта децата имаха задача да събират и дъждовна вода, за да проследят пътя на водната капка и да се научат да поливат своите дръвчета. Състоя се и изложба на тема „Моята детска градина – чиста и красива” с участници децата от кръжока по изобразително изкуство и редица други изяви, които започнаха още през пролетта и по които всички заедно работиха в продължение на няколко месеца. Чрез реализирането на проекта „Зелено вълшебство“ изпълнихме наша мечта - дворът ни да стане прекрасна зелена природна среда за труд, обучение и игри, сподели директорката на „Радост“ Габриела Иванова. И допълва, че с озеленяването на пространството, поставянето на беседките и хранилките, с познанията от енциклопедиите, които са закупили за децата, са успели да реализират целите и очакваните резултати, заложени в Държавния образователен стандарт по трите ядра на образователно направление „Околен свят ”. Сега, след приключване на проекта, освен израствайки в красива природна среда, децата ще имат възможност да продължат да надграждат своите знания, грижейки се за своите билки и растения, ще знаят как да опазват сътвореното с много обич и труд, ще поливат и прекопават почвата и ще хранят птиците. Защото нали това е нашата основна задача – да ги възпитаме от малки да бъдат добри хора, да се трудят и да се грижат за света, който ги заобикаля.