Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Министърът на здравеопазването въведе противоепидемични мерки, считано от днес 22 октомври до 30 ноември 2020 година 22.10.2020 Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД -01-609/21.10.2020, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България,считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 година. Със същата заповед се отменя Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 година. От днес, 22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. гражданите трябва да носят маска или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключения са клиентите в местата за хранене и в питейните заведения; спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и др. подобни по време на изказванията си; водещите и гостите в телевизионни предавания. Изключения са и децата до 6-годишна възраст. Обществени са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.   Съгласно същата заповед лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, следва да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда. Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов със издадената вчера нова заповед. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.