Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 септември 2020 г. 11.09.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.09.2020 г. (понеделник), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2021 - 2023 г.     Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец