Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Започна основен ремонт на сградата към спортния комплекс на стадиона 17.08.2020 Започна основен ремонт на сградата към спортния комплекс на стадиона От 12 август 2020 година в Лясковец започна основен ремонт на обслужващата сграда към спортния комплекс на града с финансиране по проект „Красива България“. Това е втория етап от ремонта на сградата, като в резултат се предвижда тя да бъде цялостно реконструирана и да осигурява съвременни условия за спортна дейност. Проектът „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2” е финансиран по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта е 161 520 лева, от които 77 530 лева са от „Красива България“ и 83 990 лева от бюджета на община Лясковец, съгласно подписано споразумение №РД 09-23 от 12.02.2020 година. Сградата е двуетажна, монолитна, със стоманобетонов скелет и ограждащи конструкции от едри тухли, с разгъната застроена площ 430,13 кв.м. Функционира като спортно-битова сграда, ползваща се от спортните клубове за тренировъчна дейност, от ползвателите на стадиона и спортните площадки, както и от спортистите, треньорите и съдиите при провеждане на футболни мачове и други спортни прояви. В момента сградата е неизползваема, поради сериозни течове и увреждания в слоевете на покрива, на елементите на интериора, като е опасно увредена и електрическата инсталация. Проектът предвижда да се подобрят енергийните характеристики на сградата, като се положи топлоизолация по външните оградни елементи и се подмени съществуващата дървена дограма. Предвидено е полагане на външна силиконова мазилка, цялостен вътрешен ремонт, в това число - монтаж на гипскартон, подмяна на ВиК инсталация, ремонт на канализация. Това е поредна инвестиция на община Лясковец в подобряване на спортната инфраструктура на територията на общината, което ще допринесе за създаване на съвременни условия за спортна и физическа активност на жителите и гостите на града. При изпълнение на строително-ремонтните работи ще бъде създадена заетост за три безработни лица за срок от три месеца при изпълнение на договора. Изпълнител на строително-ремонтните работи е фирма „Стройко“ ООД, а строителният надзор се осъществява от „Евро Инвест Консулт“. Проектант на обекта е „АдиСофт“ ЕООД.