Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец започна реконструкция на открита спортна площадка 12.08.2020 Община Лясковец започна реконструкция на открита спортна площадка От началото на месец август 2020 година в община Лясковец започна изпълнението на строително-ремонтните работи по реконструкция на открита спортна площадка, разположена в рамките на Спортния комплекс и стадиона на град Лясковец. Проектът „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец” е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан през месец май 2019 година между Държавен фонд „Земеделие” и Община Лясковец, като проектът е на обща стойност 117 348 лева с включен ДДС. Проектът има за цел да подобри и модернизира спортната инфраструктура на територията на Община Лясковец, което ще допринесе за подобряване на условията за спортна и физическа активност на жителите и гостите на града. С осъществяването на проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец” ще бъде повишено качеството на живот и ще се осигури достъп на обществеността до спортно игрище, предлагащо подходящи условия за развитие на различни видове спорт. Предвидените строителни работи включват частично коригиране и отнемане на съществуваща кортова настилка, подравняване и трамбоване, демонтаж на съществуващата телена ограда и изграждане на нова ограда около игрището и зад трибуните, полагане на нова спортна настилка „изкуствена трева“, монтаж на футболни врати 300/200, доставка и монтаж на стоманена входна врата и направа на хоризонтална маркировка на площадка с перли. Изпълнител на строително-ремонтните работи е фирма „Интер Строй Груп“, като срокът за изпълнение е 70 календарни дни. Строителният надзор се осъществява от „Евро Инвест Консулт“, а проектант на обекта е ЕТ „Арх Про – Лъчезар Лалев“. Очаква се реконструкцията да приключи в края на октомври 2020 година, когато ще е възможно ползването на обновената площадка.