Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Започна предварителен обход за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021 27.07.2020 Започна предварителен обход за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021 Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. От 20 юли започна предварителен обход за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021. Обходът ще продължи до 15 септември 2020 година. Представители, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Общината – град Лясковец и петте общински села за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите. Събирането и актуализирането на информацията ще се извършва от регистратори. Тяхната работа включва проверка и потвърждаване на съществуващата информация; редактиране на съществуващата информация; събиране на нова информация. За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата. Те ще комуникират с жителите на Общината единствено когато се налага да изяснят дали сградата се използва за жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация. Регистраторите нямат право да събират от самите лица (граждани) информация за тях, техните домакинства или техните имоти, както и да ги интервюират или събират информация по каквито и да било други въпроси. Резултатите от този обход са изключително важни не само за бъдещата работа на Националния статистически институт, но и на общините, които ще имат достъп до системата и ще могат да актуализират и ползват наличната в нея информация. Информацията ще подпомогне част от изследванията на НСИ, в които общините са респонденти и ежегодно подават данни. Ще могат да се произвеждат разнообразни анализи като – оценка на риска от бедствия, достъп и планиране на различни услуги, предоставяни от местните власти. Всеки регистратор може да бъде идентифициран чрез служебната карта, която е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

Съобщение за предварителен обход на Териториално статистическо бюро