Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Детските градини и ясли в Лясковско отварят в деня на детето – Първи юни 22.05.2020 Детските градини и ясли в Лясковско отварят в деня на детето – Първи юни Детските заведения в Лясковец ще бъдат отворени отново в деня на детето -1 юни. Със своя заповед РД – 01-272/20.05.2020 г. Министърът на здравеопазването възстановява посещението на деца в детските градини и детските ясли, считано от днес 22 май. Заедно със заповедта на министъра, на сайта на министерството на здравеопазването са публикувани и Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, които директорите на детските заведения трябва да приложат преди тяхното отваряне. Те дават възможност звената да заработят поетапно в периода 22 май – 1 юни 2020 г. по решение на директорите на детските звена. Във връзка с това на 21 май 2020 г. в сградата на Общината бе проведена среща между кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова и директорите на детските градини и детската ясла, на която единодушно директорите решиха рестартът да започне на 1 юни. Въз основа на указанията, всеки директор ще въведе вътрешен ред за прилагането на мерките в повереното му детско заведение и родителите ще бъдат запознати с него. Родителите трябва да попълнят образец за информирано съгласие преди или при първото посещение на детето, че са запознати с новите правила и ще ги спазват. Два работни дни преди планираното посещение, родителите трябва да уведомят директорите за датата, на която детето ще започне да посещава детското заведение. Няма да има ограничения в приемането на децата или пък график, по който малчуганите да посещават заниманията. Децата ще тръгват на детска градина, без да се изискват от тях задължителните медицински бележки. Такива ще са нужни само за тези с хронични заболявания и за децата със специални образователни потребности. От 7 до 9 часа ще е времето, в което родителите могат да оставят децата си в забавачките, като при струпване на родители, те ще трябва да спазват социалната дистанция от 1,5 м по между си. На входа ще ги посреща медицинското лице или упълномощено от директора лице, което ще измерва температурата на хлапетата и ще проверява за обезпокоителни симптоми. Заниманията с децата ще се провеждат предимно на открито, когато времето го позволява и ще се спазва физическа дистанция между децата от различните групи. Въпреки тези мерки, от Министерството на здравеопазването и образователното министерство препоръчват децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат по домовете си. На срещата с кмета бе решено още, че през летните месеци детските заведения ще работят без прекъсване и без летен график за дежурни градини и ясли. И тази година кметът на Община Лясковец д-р Гецова е подготвила за празника на детето подаръци, които всяко детско заведение ще си ги получи в първия присъствен ден, съвпадащ с Деня на детето.   С мерките за организацията и дейността при отваряне на детските заведения заинтересованите граждани могат да се запознаят на сайта на Министерството на здравеопазването на следния адрес: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/20/dg_opening_20052020.pdf  

Мерки за организацията и дейността при отваряне на детските заведения