Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец 60 нуждаещи се граждани ползват услугата "Топъл обяд" 11.05.2020 В Община Лясковец 60 нуждаещи се граждани ползват услугата "Топъл обяд" Община Лясковец реализира проект „Осигуряване на топъл обяд на уязвимите лица от Община Лясковец” в изпълнение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.”, финансиран от Агенция за социално подпомагане” гр. София. Периодът на реализацията му е от 1 май 2020 г. до 19 юни 2020 г. в рамките на 33 работни дни и обхваща всички населени места от Община Лясковец. Стойността на проекта е в размер на 5 742 лв., като от тях 4 950 лв. са за закупуване на хранителни продукти за приготвяне на топла храна и 792 лв. за режийни разходи. 60 нуждаещи се лица получават от 4 май 2020 топъл обяд. Стойността на един храноден е в размер на 2.50 лв., достатъчен за приготвяне на супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. С оглед спазване на противоепидемичните мерки, храната се доставя по домовете на ползвателите, с цел да няма струпване на хора при получаването ѝ и спазване указанията на Националния оперативен щаб в условията на пандемия. От топъл обяд се възползват 29 нуждаещи се лица в Лясковец, 14 в Джулюница, в Козаревец трима души, в Мерданя едно лице и в Добри дял 13 лица. Реализацията на социалната услуга се извършва от служителите на Домашен социален патронаж-гр. Лясковец. Храната се приготвя в модерно оборудваната кухня на патронажа. Доставката до домовете на потребителите се извършва с автомобилите на патронажа и автомобили, предоставени от други институции, с цел подпомагане на уязвимите хора. Лицата, имащи право да получават топъл обяд по целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 година”, бяха одобрени по няколко критерия. Това са хора от следните целеви групи: уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедността ( на 2020 г. – 363 лв.), определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, не са в състояние да си осигурят храна. От услугата се ползват и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболявания не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна. Топъл обяд получават и лица с ниски доходи, под линията на бедност (до 363 лв.), определена за страната, за времето за което са поставени под задължителна карантина.