Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът д-р Гецова разпореди посещения в парковете и около манастира при спазване на мерки за сигурност 27.04.2020 Със своя заповед министърът на здравеопазването разреши посещенията на градски паркове и градини. Днес кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова издаде своя заповед във връзка с допускането на гражданите до парковете на територията на град Лясковец и парковете в съставните на общината села /Джулюница, Добри дял, Козаревец, Мерданя и Драгижево/, както и в зелените площи около Петропавловския манастир и местността „Лесопарка”. Със Заповед на д-р Гецова №880 / 27.04.2020 г. в гореспоменатите паркове и зелени площи се допускат граждани при стриктно спазване на мерките за сигурност. Задължително е носенето на предпазни маски, както и спазването на физическа дистанция от 2,5 метра. Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините и около манастира. Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия. Посещенията в градските и селските паркове и в зелените площи около манастира „Св. Св. Петър и Павел” в местността „Лесопарка” се разрешава само на следните лица: деца до 12 години, придружавани задължително от родител/и или член/ове на семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9:30 ч. до 18:30 ч. всеки ден, като не се допуска ползването на детските съоръжения; собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9:30 ч. и след 18:30 ч., всеки ден. При извеждането на кучета собствениците следва да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт, съгласно чл. 173, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Остава в сила забраната за посещения на площадни пространства, стадиони, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Заповед №880 / 27.04.2020 г.