Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец бяха раздадени хранителни продукти на 118 души в риск 21.04.2020 В Община Лясковец бяха раздадени хранителни продукти на 118 души в риск В Лясковец и по съставните на общината села в продължение на две седмици бяха разнасяни по домовете нови допълнителни пакети с хранителни продукти от БЧК. Социалните работници предоставяха помощите на нуждаещите се възрастни хора на място на адрес, предвид ситуацията на извънредно положение в страната. Социалната изолация на възрастни граждани, предизвикана от обстановката в страната и ограничаване разпространението на COVID-19, доведе и до нарастване броя на хората с препоръка да не напускат домовете си. Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни, предприе мерки за приоритетно подпомагане с хранителни продукти от първа необходимост на най-уязвимите групи хора, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за справяне с тежката ситуация и задълбочилата се бедност. На Община Лясковец, чрез Областния съвет на Българския червен кръст, В. Търново бяха предоставени 3,3 тона хранителни продукти за 118 правоимащи лица от няколко целеви групи. С хранителни пакети бяха снабдени лица, получавали топъл обяд в периода от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 година. Храни получиха и лица, попадащи под обхвата на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020 година, хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число получаващи социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина, както и възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях. Пакетът от хранителните продукти включваше 16 артикула от първа необходимост, а именно - леща, зрял боб, консерви зелен боб, гювеч, грах, месни консерви, брашно, лютеница, спагети, ориз, олио и други. На правоимащите лица хранителните продукти бяха доставени до „врата“ от служителите на Домашния социален патронаж в град Лясковец и от експертите, работещи по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица". Причината за доставката на пакета от храни до адрес бе да се избегне струпването на хора при получаването им и спазване на противоепидемичните мерки. Срокът за раздаването на храните обхващаше периода от 02.04 до 16.04. 2020 година.