Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително 26.03.2020 Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително. В министерската заповед е отбелязано, че се допуска в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.   На база заповедта на Министъра на здравеопазването, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова издаде своя заповед № 736/26.03.2020 г., с която изменя своя Заповед № 634/14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 687/18.03.2020 г., Заповед № 704/19.03.2020 г. и Заповед № 719 / 23.03.2020 г., като удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. вкл. Гражданите на Община Лясковец са длъжни да спазват мерките за сигурност до посочения по-горе период!