Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът на Община Лясковец разпореди още по-строги мерки на база новите разпореждания на Министъра на здравеопазването 21.03.2020 Във връзка с нова заповед на министър Ананиев РД-01-143/20.03.2020 г., Кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова със своя заповед №710/21.03.2020 г. разпореди въвеждането на следните мерки във връзка с усложняващата обстановка, свързана с разпространението на COVID-19: Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.: Преустановяват се посещенията на площадни и междублокови пространства, паркове, стадиони, спортни и детски площадки, съоръжения на открити и закрити обществени места и зелените площи около манастира „Св. Св. Петър и Павел“ в местност „Лесопарка“ до границата с гр. Велико Търново. Забранява се на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки за времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден. Въвеждат се контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните точки на областния град Велико Търново. През контролно-пропускателните пунктове ще се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност. Мерките са в сила до изричната им отмяна.   Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с гореизложените мерки, кметствата на територията на Община Лясковец - Кметство с. Драгижево, Кметство с. Мерданя, Кметство с. Козаревец, Кметство с. Добри дял и Кметство с. Джулюница, както и Информационният център в Община Лясковец, ще осигурят дежурен служител, с оглед издаване на удостоверения за настоящ адрес на гражданите, които ще пътуват до областния град В. Търново /за полагане на труд или неотложно пътуване по здравословни причини/ във връзка с въведените контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областния център, при следния работен режим:   на 21.03.2020 г./събота/ – от 13:00 ч. до 16:00 ч.; и на 22.03.2020 г. /неделя/ – от 09:00 ч. до 15:00 ч.   При допълнителни указания ще Ви информираме своевременно!

Заповеди на Кмета на община Лясковец и на Министъра на здравеопазването