Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец откри горещ телефон за сигнали за неспазване на определената карантина 18.03.2020 Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. Министърът на здравеопазването допълни своя заповед, като нарежда: На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Допълвам част І от Заповед №РД 10 – 124 от 13.03.2020, като създавам т. 9: т. 9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.   Втората Заповед на министъра на здравеопазването се отнася за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината:   1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от рискови държави и дестинации, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2 на издадената Заповед. /ще ги видите по-долу след списъка на рисковите държави и дестинации/   Списък на рискови държави и дестинации:   Иран и Китай - ниво на риск 5 (Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната);   Република Корея - ниво 4 (Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост);   Испания - ниво на риск 4 (Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост);   Италия - ниво на риск 4 (Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост);   Франция - ниво на риск 3 (Препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост - регионите Гранд Ест, Ил дьо Франс, О дьо Франс, Оверн- Рона-Алпи, Бургундия-Франш-Конте, Прованс-Алпи-Лазурен бряг, остров Корсика, където са регистрирани най-голям брой случаи на коронавирус, като обстановката в цялата страна остава изключително динамична);   Германия - ниво на риск 3 (Препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост - провинциите Бавария, БаденВюртемберг и Северен Рейн-Вестфалия, където са регистрирани най-голям брой случаи на коронавирус);   Япония - ниво на риск 3 (Препоръка да не се пътува в определени райони на страната освен при необходимост - префектурите Хокайдо, Аичи, Осака, Токио, Канагава, Хього, Чиба, където са регистрирани най-голям брой случаи на коронавирус.);   Швейцария - ниво на риск 2 (Повишено внимание - осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната);   Норвегия - ниво на риск 2 ( Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната);   Дания - ниво на риск 2 ( Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната);   Швеция - ниво на риск 2 ( Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната);   Нидерландия - ниво на риск 2 (Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната);   САЩ - ниво на риск 2 ( Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)   1.1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки: а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача; б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.   1.2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.   2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.   3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.   4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.   5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.   6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.   7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.   8. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.   9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия.   10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.   11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.   12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.   Община Лясковец ОТКРИВА ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ ПО ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ ЗА НЕСПАЗВАЩИ КАРАНТИННИЯ ПЕРИОД ТЕХНИ СЪГРАЖДАНИ!   При забелязване, че някой не спазва карантинния период, МОЛЯ ПОДАВАЙТЕ СИГНАЛИ на ГОРЕЩИЯ ТЕЛЕФОН: 0619 2 20 85 или на мобилен: 0889 002 662   Молим, всички жители на община Лясковец, които се връщат от чужбина, от т.н „рискови държави”, веднага да уведомят личния си лекар по телефона и да останат в дома си 14 дни. Всеки гражданин, който има информация за лице, което се връща от друга държава и не спазва определената карантина, ДА СИГНАЛИЗИРА НА ДЕНОНОЩНИЯ ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН: 0889 002 662 или на 0619 2 20 85   Нека бъдем отговорни!