Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

С различни социални услуги Община Лясковец се грижи за възрастните и уязвими граждани в Лясковец и по селата 18.03.2020 Във връзка с обявеното извънредно положение в страната с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. Община Лясковец е предприела нужните действия за осигуряване на подкрепа за възрастното население – болни и самотни граждани в риск. Със заповед № 634/14.03.2020 г. на Кмета на Община Лясковец, Домашният социален патронаж в град Лясковец продължава да функционира на пълни обороти. При капацитет 80 потребители, към настоящия момент са обслужени 102 потребители. Основната дейност на патронажа е в приготвяне и доставка на храна и хляб до дома на потребителя. Целта на социалната услуга в общността е обхващане на максимален брой възрастни самотно живеещи лица и лица с увреждания, затруднени в самообслужването. Социалната услуга се предоставя във всички населени места в общината. Разпределени са както следва: за гр. Лясковец – 44 потребители; за Драгижево – 5 потребители; Мерданя – 14 лица; Козаревец – 13; Джулюница – 16 и Добри дял – 10 потребители. Към настоящия момент няма възрастни лица, депозирали желания да ползват услуги на патронажа и да не са обхванати. Продължава да се предоставя и услугата „Личен асистент” в изпълнение на Закона за личната помощ. В общината Лясковец са наети 42-ма лични асистенти, които обслужват 44 лица с 90 % и над 90% с трайна намалена работоспособност с право на чужда помощ. Целта на наетите асистенти е да задоволят основните жизнени потребности на уязвими лица – от лична помощ (личен тоалет, обличане събличане, къпане), приготвяне и или доставка на готова храна, помощ при закупуване на лекарства и вещи от първа необходимост, закупуване на почистващи препарати и лекарства, заплащане на битови сметки и данъци и др. Социалната услуга се предоставя във всички населени места в общината. Най-големият брой лични асистенти е в град Лясковец – общо 24 лица, останалите 18 обслужват трудно подвижни лица в селата. Към настоящият момент няма депозирания заявления от кандидати-потребители и кандидати за лични асистенти, с които да не са сключени трудови договори за предоставяне на социалната услуга в общността. Продължава да се реализира и проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”. Основните целеви групи, ползващи почасовите здравно-социални услуги в домашна среда са възрастни лица над 65 години в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Обхватът на проекта е на територията на общината - в град Лясковец и в селата Козаревец, Добри дял и Джулюница. 51 уязвими лица получават услуги в домовете си, предоставени от 2 медицински сестри, психолог и 5-ма социални асистенти. Задачата на наетите медицински специалисти по проекта е предоставяне на здравни услуги на потребители, с цел да не посещават консултативните кабинети на личните си лекари, превенция на здравословните им проблеми в рамките на компетенциите им и незаплащани от НЗОК. По този проект, ползващите посачовите здравни услуги са 32 потребители. Наетите социални асистенти по проекта предоставят следните почасови услуги, съгласно ежедневния си график: доставка на готова храна, помощ при закупуване на лекарства и вещи от първа необходимост, закупуване на почистващи препарати и лекарства, заплащане на битови сметки и данъци и др., провеждане на социални контакти, така че потребителите им, да не се налага да напускат дома си. Услугите на наетите социални асистенти се ползват от 19 потребители и към настоящия момент не фигурират потребители в списъка на „чакащите”.