Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 март 2020 г. 16.03.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.03.2020 г. (четвъртък), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.     Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец