Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът на Община Лясковец свика кризисния щаб и разпореди противоепидемични мерки във връзка с обявеното извънредно положение 14.03.2020 Кметът на Община Лясковец свика кризисния щаб и разпореди противоепидемични мерки във връзка с обявеното извънредно положение Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и със заповед на Министъра на здравеопазването и с препоръките и указанията на Националния и на Областния оперативен щаб, кметът на Община Лясковец свика Общинския кризисен щаб и разпореди със своя заповед мерките, които гражданите на Община Лясковец трябва да спазват на територията на общината до 29.03.2020 г. включително. След заседание на общинския кризисен щаб, бе решено какви ще бъдат мерките, които ще се спазват на територията на община Лясковец. След заседанието на общинския щаб със заповедта бяха запознати и кметовете на кметствата, директорите на училищата, детските градини и яслата, председатели на пенсионерски клубове, клубове на инвалида, на ветераните от войните и офицерите и сержантите от запаса и резерва, читалища, които да започнат незабавно изпълнение на предприетите мерки. Заповедта на кмета може да бъде видяна на сайта на община Лясковец, в информационния център на общината, а от понеделник ще бъде излъчвана и по общинското радио. Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да получат копие на заповедта в информационния център на община Лясковец. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната. Задължително е гражданите на Община Лясковец стриктно да спазват всички мерки, посочени в заповедта на кмета! Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява лично кметът д-р Ивелина Гецова, секретарят на общината и органите на реда.   Призоваваме всички граждани да се запознаят подробно със заповедта в прикачения файл и да пристъпят към незабавно изпълнение на въведения пакет от мерки!

Заповед №634 / 14.03.2020 г.