Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Отменят се масовите мероприятия в Община Лясковец 09.03.2020 Кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова разпореди предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на остри респираторни заболявания, включително и във връзка със случаите на Covid-19 в страната. Превенцията е на базата на издадената заповед на Министъра на здравеопазването и на Областния управител на В. Търново. До второ нареждане се отменят всички обществени събития на територията на град Лясковец и общината, включително чествания, концерти, изложби, театрални постановки, събрания и празнични прояви. Отменят се и проявите, свързани с предстоящото и вече обявено на интернет страницата на община Лясковец честване по повод 140 години от провъзгласяването на Лясковец за град, което трябваше да бъде отбелязано на 13 март. Отмяната е до вземане на решение за протичането му на по-късен етап. Всички пенсионерски клубове, клубовете на ветераните и запасните офицери и тези на инвалида на територията на община Лясковец, трябва да преустановят дейността си. Отменят се всички събития с участието на деца. В детските градини, в училищата и в сградите на институциите е наложен пропускателен режим, като се ограничава достъпа на родители и външни лица в детските заведения. Ограничава се потокът на граждани в сградата на община Лясковец, като обслужването ще се извършва в информационния център, ще се работи с граждани и в отдел „Местни приходи”. Временно се преустановява работата на школите по изкуства, функциониращи в читалищата. Всички физически и юридически лица трябва да оказват съдействие и помощ на здравните служители и на органите, свързани с дейността по овладяване на епидемиологичната обстановка. Със заповедта на кмета на Община Лясковец се налагат и мерки за извършването на ежедневна дезинфекция на сградите минимум четири пъти дневно. Умоляват се всички граждани и представителите на обществените институции стриктно да спазват заповедта.