Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 5 март 2020 г. 02.03.2020 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.03.2020 г. (четвъртък), от 18:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Предложение за ново обсъждане на Решение № 57 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-1231/24.02.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.   2. Предложение за ново обсъждане на Решение № 58 по Протокол № 7 от 06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № 486/24.02.2020 г. на Кмета на Община Лясковец.     Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец