Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

МКБППМН при Община Лясковец проведе информационна среща с ученици от СУ "М. Райкович" 25.02.2020 На 24 февруари Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, отбеляза Световния ден за борба с тормоза в училище и месеца на трезвеността, в рамките на План-програмата за дейността си през 2020 година. Представителят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - в лицето на Цветомила Берова и медицинското лице на СУ „Максим Райкович“ Мариета Банова посетиха 9 „а” клас на лясковската гимназия. Информационната среща се състоя в рамките на часа на класния ръководител. Представителят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец запозна учениците с историята на възникването и отбелязването на Световния ден за борба с тормоза в училище, защо той е познат и като ден на розовата фланелка, от кого се популяризира инициативата и кога за първи път започва да се отбелязва, както по света, така и в Република България. На учениците бе обърнато внимание за видовете агресия и как да реагират, ако са жертва на такава. Като обратна връзка към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, учениците попълниха анкета за нивата на агресия в тяхното училище и колко често се среща. Медицинското лице на СУ „Максим Райкович“ Мариета Банова запозна деветокласниците с данни за алкохола и допустимостта на количеството прием, без то да предизвика зависимост и вреда върху организма. В края на часа Цветомила Берова запозна младежите с План-програмата за дейността на местната комисия за 2020 година и призова за активно участие подрастващите. Срещата приключи с думите: „До нови срещи в рамките на превантивната дейност на местната комисия, спортните и културните инициативи на Община Лясковец през 2020 година“.