Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Училище „Цани Гинчев” обяви поредната си четвърта Национална изложба „Заедно” 18.02.2020 Училище „Цани Гинчев” обяви поредната си четвърта Национална изложба „Заедно” От четири години насам нашето начално училище „Цани Гинчев“ домакинства и организира Национална изложба на ученическото творчество, която протича под наслов „Заедно“. Организаторите вече обявиха поредното издание на ученическата изява и в срок до 22 март, желаещите да участват в четвъртата надпревара, трябва да изпратят рисунките си в НУ „Ц. Гинчев”, гр. Лясковец. И тази година мащабното събитие се подкрепя от Община Лясковец, както и от партньори като Сдружение за споделено учене „Ела“ и Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие. Самата инициатива се радва на изключителен интерес от страна на децата, както от цяла България, така и от училища в други страни. При първото ѝ издание участваха 474 творения, през втората година в рисуването се включиха двойно повече деца – 1078, а за третото издание пожелаха да рисуват 819 малки художници. Целите на изложбата са да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности и да популяризира приобщаването като процес. За поредна година ученици от първи до четвърти клас ще имат право да участват, рисувайки на воля своите мечти, изразявайки мисли, чувства и светоусещане върху белия лист, развивайки творческите си заложби. Всеки може да представи по една рисунка с формат А4 на тема: „Заедно срещу насилието в училище“. По регламент организаторите уточняват още, че няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. На гърба на всяка рисунка е нужно да има: име, презиме и фамилия на автора; възраст и клас; име на училището или друга институция; пълен и точен адрес на училището или друга институция; телефон и e-mail за контакт. Ако на ученика се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие – това трябва да бъде отбелязано. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Част от рисунките може да се използват за илюстриране на интелектуални продукти по проекта 2019-1-BG01-KA201-062329 „Together against school violence“. Рисунките трябва да се изпратят в срок до 22 март на адреса на училището-организатор - град Лясковец, пощенски код 5140, ул. „Петър Оджаков” №1, Начално училище „Цани Гинчев” - за Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”. Жури, определено със заповед на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова ще разгледа творбите, отговарящи на изискванията и ще класира най-изявените автори за всяка възрастова група (I клас, II клас, III клас, IV клас). В края на конкурса се класират общо дванадесет рисунки (I, II и III място за всяка възрастова група). За участниците, на които се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие, ще има поощрителни награди. Изложбата ще бъде официално открита на 30 април 2020 година в Читалище „Напредък – 1870“ – град Лясковец. Денят, следващ откриването на Националната изложба, ще бъде посветен на повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти. Темата по която ще се обучават е изключително актуална, а именно: „Екипната работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“.