Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Започна раздаването на пакет хранителни продукти на 452 социално слаби граждани в Община Лясковец 10.01.2020 Започна раздаването на пакет хранителни продукти на 452 социално слаби граждани в Община Лясковец Българският Червен кръст започна раздаването на хранителни продукти в община Лясковец, в изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети и хранителни продукти 2017-2019“ . Правоимащи по програмата, определени от Агенцията за социално подпомагане, са следните категории граждани: лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2017/2018г.; майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година към месец август 2019 г.; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2018/2019 г.). лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец август 2019 г.; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8 от ЗСПД (м. август 2019 г.), лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец август 2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2019 г. - 31.08.2019 г. Общо правоимащите за Община Лясковец са 452 лица, като само за гр. Лясковец са 226, а останалите 226 са в съставните села на общината. Всеки, включен в програмата ще получи 24,57 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 2 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати белени – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо в собствен сос консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета в бял сос консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,300 кг; консерва риба – 0,170 кг; зрял фасул – 3 кг; леща – 4 кг; олио – 4 литра. Всеки от правоимащите, включен в списъците от Агенцията за социално подпомагане, ще получава съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис. Допустимо е предоставяне на хранителните продукти на упълномощено лице, след попълване на пълномощно по образец, подписано от правоимащото лице. Правоимащите могат да получат пакета помощи в сградата на Домашния социален патронаж в Лясковец на адрес: ул. „Младост“ № 2 всеки делничен ден от 09:00 до 12:00 часа от 08.01.2020 г. до 28.02.2020 г., както и в селата на общината от 9:00 до 11:30 часа.