Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец стартира проект за опазване на своето нематериалното културно наследство 05.12.2013 От края на месец октомври в Центъра за младежки и социални дейности в град Лясковец стартираха занимания по иконопис и живопис за деца и младежи. Те са финансирани по проект „Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност” финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., посредством Сдружение "Местна инициативна група".   Сред целите и дейностите на проекта са откриване и развиване на художествени умения у деца и младежи, чрез изработване на икони и изобразяване на живописни мотиви характерни за град Лясковец и прилежащите села, с цел опазване на местното нематериално културно наследство. Провеждане на ежеседмични занимания с участниците за период от 10 месеца. Проекта е насочен към деца и младежи от 10 до 16 годишна възраст, живущи на територията на община Лясковец. Друга дейност по проекта е посещение на гр. Трявна с цел двудневна обмяна на опит с деца и младежи от местното училище по приложни изкуства. За края на проекта е предвидено организирането и провеждането на изложба с произведения на участниците.   Заниманията се провеждат от преподавател дипломиран иконописец всяка сряда и петък от 16:00 ч. в сградата на бившия Младежки дом.