Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Програма за провеждане на втори "Карвинг фестивал" по проект „Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” 15.05.2013 Програма за провеждане на втори "Карвинг фестивал" по проект „Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” Предстои провеждането в периода 17.05.2013 г. - 26.05.2013 г. на втория "Карвинг фестивал" по проект „Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Програма за провеждане на втори "Карвинг фестивал" по проект „Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”