Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Потребителите на Обществената трапезария ще получават топъл обяд до края на годината 25.04.2013 Община Лясковец, като бенефициент по Договор с фонд „Социална закрила” при МТСП гр. София, ул. „Триадица” 2, изпълнява проект за осигуряване на топъл обяд на социално слаби лица и семейства от гр. Лясковец. Община Лясковец, чрез Домашен социален патронаж гр. Лясковец е доставчик на социалната услуга в общността - “Обществена трапезария”. Териториалният обхват на проекта е територията на гр. Лясковец. Капацитетът на обществената трапезария е 44 бенефициента. Бенефициентите на Обществената трапезария получават топлия си обяд от кухненския блок на ДСП, но консумират приготвената храна в домовете си. Кмета на община Лясковец - д-р Ивелина Гецова подписа договор за удължаване срока на предоставянето на услугата за периода от 07.05.2013 г. до 31.12.2013 г., т.е. потребителите ще получават топъл обяд до края на годината, а не както досега само през зимните месеци. За предстоящите празници общината ще осигури пакети с храна, като задължително ще има козунаци и боядисани великденски яйца.