Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Анкета за проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта 22.04.2013 Проучване на Министерството на физическото възпитание и спорта за обобщаване мненията на българските граждани по отношението и желанието им да практикуват определен вид спорт. Анкетата ще помогне, както за актуализиране на нормативната уредба, така и за планиране на програмите на държавната и местна власт, и организациите по отношение на спорта. Анкетата е активна от 11.04.2013 г. и допитването ще продължи три седмици.   Адрес на анкетата: www.anketa.mpes.government.bg