Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец се включва в националната екокампания „Да изчистим България” 17.04.2013 Община Лясковец се присъединява към националната кампания „Да изчистим България за едни ден”. Инициативата „Да изчистим България”, подета от БТВ се превърна в най-мащабния обществен проект в страната. Целта е да се обединят усилията на медиите, гражданите, бизнеса и институциите, за да бъдат градовете и селата ни по-чисти, за да опазим българската природа, за да провокираме общественото съзнание и отговорност. Както през 2011 и 2012 година, така и през 2013г., община Лясковец ще вземе участие в инициативата, като на 20 април общинска администрация организира почистване на гр. Лясковец и съставните на общината пет села. В общинския център ще бъдат почистени следните зони: почистване на поляните около Петропавловския манастир, на екопътеката и местността „Лесопарка”, околовръстен път и зелени зони от градския стадион до манастир „Св. св. Петър и Павел”. Ще бъдат почистени и дворовете на детските градини и училищата, както и междублокови пространства. Сборен пункт за желаещите да се включат в чистенето лясковчани, е общинската сграда, където на 20 април в 9.00 часа ще се раздават ръкавици и чували и ще се регистрират участниците в кампанията. Почистването на селата от общината включва следните места и райони: с. Драгижево – почистване на ул. Възрожденска” – гробищен парк, „Куковото дере”, изхода на ул. „Янтра” към главен път в посока с. Мерданя, ул. „Кирил и Методий” – след дома за стари хора, ул. „Капитан дядо Никола” – по посока чешма „Балтей”; с. Мерданя – почистване на площад „Свобода” и парка в него, почистване на парка на читалището и парка до кметството, почистване на улица „Васил Левски, ул. „Христо Ботев”, подрязване на храсти и сухи клони на дърветата в парковете, оборка около контейнерите за битови отпадъци и почистване на тротоарите; с. Добри Дял – почистване на дерето, идващо от язовир „Пехчана” и минаващо през пл. „Възраждане” в центъра на селото, почистване на ул. „Васил Левски” около бившето ОУ „Иван Вазов”, почистване на парка и стадиона, почистване около сградата на кметството и читалището; с. Козаревец – почистване на двата парка на територията на с. Козаревец /до кметството и до читалището/, почистване на зелените площи в селото, почистване на училищния двор и общинската мера; с. Джулюница – почистване по поречието на река Джулюнска от двете страни на брега. Амбицията на „Да изчистим” е всички ЗАЕДНО да направим света по-чист, по-уютен, по-зелен и да се докажем като достойни граждани на община Лясковец!