Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Никулина Кузманова Петрова с адрес гр. Варна, Владислав Варненчик, жк. Владислав Варненчик № 10, вх. 6, ет. 1, ап. 1 07.07.2017 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-2487 / 09.06.2017 г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.     Дата на поставяне на съобщението 07.07.2017 г.