Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Величка Василева Балакева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Дружба № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 4 31.05.2017 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-1718 / 27.04.2017 г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.     Дата на поставяне на съобщението 31.05.2017 г.