Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Жулиета Миткова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39 21.08.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Информационен център в Община Лясковец, гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, от 08:00 часа до 17:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000234/13.03.2014 г., издаден от орган по приходите при Община Димитровград.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.     Дата на поставяне на съобщението 21.08.2014 г.