Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Боряна Цветанова Атанасова с адрес гр. Лясковец, ул. Тодор Хрулев № 20 вх. А, ет. 2, ап. 4 17.07.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-3326 / 26.06.2014 г. и ФСД-02-3329 / 26.06.2014 г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 17.07.2014 г.