Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Маргарита Христова Къжелкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Колю Фичето" № 36, вх. А 14.05.2014 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-1931 / 16.04.2014 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 14.05.2014 г.