Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 497 / 09.11.2022 Публикувано на 18.11.2022

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 62
от заседание на ОбС, проведено на 09.11.2022 г.
  РЕШЕНИЕ № 497   ОТНОСНО: Обсъждане на предложения и вземане на неотложни мерки, насочени към повишаване на нивата на безопасност на движението по пътищата, с цел предотвратяване на ПТП в гр. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържал се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Да се опресни маркировката на пешеходните пътеки на ул. „Васил Левски“ и ул. „Трети март“ в гр. Лясковец. 2. Кметът на Община Лясковец да направи обследване за допълнително осветяване на пешеходните пътеки на ул. „Васил Левски“ и ул. „Трети март“ в гр. Лясковец. 3. Кметът на Община Лясковец да съгласува с ОД на МВР – Районно управление – Горна Оряховица поставяне на допълнителни пътни знаци за ограничаване на скоростта на движение на МПС по ул. „Васил Левски“ и ул. „Трети март“ в гр. Лясковец. 4. Постоянната комисия по „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението” към Общински съвет - Лясковец да се запознае подробно с решението на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата към Община Лясковец и да предложи решение на Общинския съвет на следващото му заседание – за брой и места за проектиране за изграждане на съоръжения за ограничаване на скоростта на движение на МПС по ул. „Васил Левски“ и ул. „Трети март“ в гр. Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/