Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване, с. Козаревец Архив: ОП-2015-007 / 26.05.2015 Статус: Изпълнена 

Документи:
26.05.2015: Документация за участие
26.05.2015: Образци 1-12
26.05.2015: Приложения Т1-Т3
26.05.2015: Договор за СМР и Приложения към договора за изпълнение
30.06.2015: Протокол № 1 от дейността на комисията
02.07.2015: Доклад № 1 от работата на комисията
02.07.2015: Съобщение за отваряне на ценова оферта
13.07.2015: Протокол № 2 от дейността на комисията
13.07.2015: Доклад № 2 от работата на комисията
13.07.2015: Заповед № 1020/13.07.2015 г. за класиране на участниците
22.07.2015: Договор за изпълнение и приложения
24.07.2015: Информация за върната гаранция за участие
13.10.2015: Информация за извършени плащания № 1
21.12.2015: Информация за извършени плащания № 2
21.12.2015: Информация за изпълнение на договор № ОП-2015-007/1
20.04.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение