Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Строително - монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец Архив: ОП-2015-006 / 08.05.2015 Статус: възложена

Документи:
08.05.2015: Документация за участие
08.05.2015: Образци №1-13
08.05.2015: Приложения Т1-20
20.05.2015: Разяснение № 1 по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”
01.06.2015: Разяснение № 2 по докумантация за възлагане на обществена поръчка
01.06.2015: Образец № 13.5А - КСС
19.06.2015: Протокол №1
19.06.2015: Доклад № 1 от работата на комисията
30.06.2015: Съобщение за отваряне на ценовите предложения
02.07.2015: Съобщение за отлагане на отварянето на ценовите предложения
13.07.2015: Съобщение за отваряне на ценовите предложения
22.07.2015: Протокол № 2
22.07.2015: Доклад № 2 от работата на комисията
22.07.2015: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнители
26.08.2015: Договор ОП-2015-006-1 и приложения
26.08.2015: Договор ОП-2015-006-2 и приложения
26.08.2015: Договор ОП-2015-006-3 и приложения
26.08.2015: Договор ОП-2015-006-4 и приложения
26.08.2015: Договор ОП-2015-006-5 и приложения
27.08.2015: Информация за извършени плащания № 1
28.08.2015: Информация за върнати гаранции за участие
15.09.2015: Информация за извършени плащания № 2
13.10.2015: Информация за извършени плащания № 3
05.11.2015: Информация за извършени плащания № 4
24.11.2015: Информация за извършени плащания № 5
25.11.2015: Информация за върната гаранция за изпълнение
02.12.2015: Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-2
16.12.2015: Информация за извършени плащания № 6
21.12.2015: Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-5
23.12.2015: Информация за извършени плащания № 7
28.12.2015:  Информация за върната гаранция за изпълнение № 2
14.01.2016: Информация за извършени плащания № 8
14.01.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-1
15.01.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение № 3
15.01.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение № 4
28.01.2016:  Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-3
28.01.2016: Информация за извършени плащания № 9
16.06.2016: Информация за извършени плащания № 10
12.07.2016: Информация за извършено плащане № 11
12.07.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение
12.07.2016: Информация за изпълнение на Договор ОП-2015-006-4