Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на Община Лясковец през 2015 г. Архив: ОП-2015-004 / 24.03.2015 статус: възложена

Документи:
25.03.2015: Документация за участие
25.03.2015: Образци №1-16
25.03.2015: Приложения №1-4
11.05.2015: Протокол № 1 на комисията
11.05.2015: Съобщение за отваряне на ценови предложения
11.05.2015: Доклад № 1 от работата на комисията
20.05.2015: Доклад № 2 от работата на комисията
21.05.2015: Протокол № 2 на комисията
21.05.2015: Мотивирано решение за класиране и обявяване на изпълнител
01.06.2015: Договор за обществена поръчка заедно с приложенията към него
02.06.2015: Информация за върната гаранция за участие
01.10.2015: Информация за върната гаранция за изпълнение
29.10.2015: Информация за плащания № 1
06.11.2015: Информация за плащания № 2
12.01.2017: Информация за извършено плащане № 3
11.12.2017: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка