Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти в землището на гр. Лясковец за стопанската 2014-2015 г. 16.12.2014 Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Лясковец за стопанската 2014-2015 г.

Заповед №РД-14-311 / 12.12.2014 г.