Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2015 г. 10.11.2014 Заповед № 1704 / 30.10.2014 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за населените места в община Лясковец за 2015 г.

Заповед № 1704 / 30.10.2014 г.