Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново 14.10.2014 Приложеният файл съдържа Протокол №2 от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново, проведено на 14.10.2014 г.

Протокол №2 от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново