Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци 09.10.2014 Приложеният файл съдържа съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци, в това число новодоставените съдове за сгурия и пепел от домакинствата.

Съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци